Ny håndbog om håndtering af æresrelaterede konflikter

28-05-2018
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol Indsatser til sårbare familier

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) udgiver i dag en ny håndbog, der skal hjælpe kommunerne med at håndtere sager om æresrelaterede konflikter.

Formålet med den nye håndbog er at klæde kommunerne bedst muligt på til at håndtere de mange tvivlsspørgsmål og gråzoner, der kan opstå i forbindelse med sager om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Der findes mange former for æresrelaterede konflikter. De kan handle om tvangsægteskaber og genopdragelsesrejser eller kontrol og restriktioner i hverdagen af unges livsstil eller retten til at bestemme over egen krop.

Sager om æresrelaterede konflikter er ofte komplekse og svære for kommunerne at håndtere. Mange kommuner har efterspurgt rådgivning om, hvordan man inddrager forældrene uden at bringe den unge i fare. Det er blandt andet derfor, at SIRI i samarbejde med Børne- og Socialministeriet samt andre relevante aktører har udarbejdet en håndbog med viden om forebyggelse, identifikation og håndtering af sager, hvor der kan være tegn på negativ social kontrol eller en æresrelateret problematik.

Håndbogen er målrettet sagsbehandlere og ledere i kommuner og sætter det daglige arbejde med børne-, unge- og voksenområdet i relation til æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Håndbogen fokuserer på, hvilke sikkerheds- og beskyttelseshensyn kommunerne kan gøre brug af ifølge loven. Disse hensyn er kombineret med gode råd, opmærksomhedspunker, cases og henvisninger til relevante aktører på området.

Hent håndbogen (pdf) (nyt vindue)