Undervisningsforløb styrker forældrekompetencer hos udsatte forældre med minoritetsetnisk baggrund

10-09-2018
Indsatser til sårbare familier

Fire danske kommuner har succes med gennemførsel af undervisningsforløb for forældre med minoritetsetnisk baggrund i at styrke deres forældrekompetencer.

De fire kommuner Holstebro, Mariagerfjord, Ishøj og Høje-Taastrup er netop nu i gang med at afprøve metoden De Utrolige År (DUÅ) til udsatte forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Det sker som led i et projekt til styrkelse af forældrekompetencer blandt målgruppen af udsatte minoritetsforældre, og foreløbige erfaringer fra projektet tyder på, at undervisningsforløbene er en stor succes.

Midtvejsevalueringen af projektet viser således, at de deltagende forældre er blevet mere bevidste om deres forældrerolle og –ansvar, og at relationen mellem forældre og børn forbedres. Læringen fra undervisningsforløbene har blandt andet givet forældrene en større indsigt i, hvordan de kan sætte grænser, løse konflikter og støtte deres børn i at blive mere skoleparate. Forældrene fortæller også, at de har fået en bedre forståelse for daginstitutionernes rolle, pædagogiske metoder og praksis gennem forløbet, og fagprofessionelle omkring forældrene oplever, at forældrenes sproglige kompetencer forbedres.

DUÅ er en velafprøvet og veldokumenteret metode, der er udbredt til mange danske kommuner. Der er imidlertid ikke mange dokumenterede erfaringer fra Danmark med brug af metoden til målgruppen af forældre med anden etnisk baggrund end dansk. Midtvejsevalueringen af projektet er nu tilgængelig og kan læses her. Læs mere om projektet her.