Vejledning til kommunale handlings- og beredskabsplaner

18-09-2019
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Når borgere - børn, unge og voksne, kvinder og mænd – står i en æresrelateret konflikt eller oplever, at være udsat for negativ social kontrol, spiller lærere, sagsbehandlere, sundhedsplejersker, vejledere og andre kommunale fagpersoner mange gange en afgørende rolle i forhold til at yde den rette støtte og hjælpe på det rette tidspunkt.

For mange fagpersoner i kommunerne er æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol relativt ukendte eller nye emner, der derfor kan være svære at håndtere i det daglige arbejde.

Derfor har Styrelsen for International Rekruttering og Integration udarbejdet en vejledning til kommunale handlingsplaner og beredskabsplaner. Vejledningen har til formål at understøtte og styrke kommunernes strategiske indsats, forebyggende arbejde og konkrete sagshåndtering.

Vejledningen giver både grundlæggende viden om området og beskriver med konkrete eksempler, hvad en kommunal handlings- og beredskabsplan kan indeholde. Vejledningen forklarer, hvordan indsatsen på området kan indgå i kommunens øvrige organisering og skabe et solidt grundlag for kommunernes arbejde, ligesom den indeholder konkrete skabeloner og viden, kommunerne kan anvende direkte i deres arbejde med handlings- og beredskabsplaner.

Vejledningen er målrettet ledere, sagsbehandlere og fagpersoner i kommuner og er udarbejdet som led i styrelsens gratis rådgivning til kommunerne om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol. Styrelsens rejsehold kan kontaktes på telefon 72 14 23 33 eller e-mail .

Vejledningen er den fjerde i en serie af publikationer, der skal understøtte den kommunale indsats mod æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Du kan hente vejledningen til kommunale handlings- og beredskabsplaner

Se den første publikation ”håndbog til kommuner om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”

Se den anden publikation ”Metodehæfte til arbejde med æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol”

Se den tredje publikation ”God praksis i æresrelaterede sager”