Genoptagelse af sager efter beløbsordningen samt fast track-ordningens beløbsspor, hvor der er givet afslag med henvisning til formodningsreglen (udlændingelovens § 9 a, stk. 26)

15-12-2021
Ophold til tredjelandsstatsborgere

SIRI orienterede den 16. november 2021 om, at styrelsen ville sende et vejledende brev ud til berørte ansøgere senest medio december 2021 om muligheden for at anmode om at få sin sag genoptaget. Styrelsen har nu rettet henvendelse til de berørte ansøgere.

Baggrunden for denne vejledning om mulighed for at søge om genoptagelse er, at Udlændingenævnet i oktober 2021 afgjorde de første klagesager efter bestemmelsen i udlændingelovens § 9 a, stk. 26, som herefter gav anledning til en justering af praksis for de ansøgere, der tidligere har haft opholds- og arbejdstilladelse efter beløbsordningen forud for afslaget efter denne bestemmelse.

Hvis du mener at være omfattet af den justerede praksis og er berettiget til at få din sag genoptaget, men ikke har hørt fra SIRI, kan du indgive en ansøgning om genoptagelse. Hvis din sag genoptages, vil det herefter skulle vurderes, om de øvrige betingelser for opholds- og arbejdstilladelse kan anses for opfyldt.

Læs mere om, hvordan du anmoder om genoptagelse

Genlæs nyheden af 16. november 2021