Nyt diplommodul ruster lærere og pædagoger til at forhindre negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter

03-05-2022
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol

Lærere og pædagoger får nu mulighed for at efteruddanne sig til at se faresignalerne og forebygge negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter, når de møder børn i skoler og fritidstilbud.

I Danmark er der børn og unge, der udsættes for negativ social kontrol, og som ikke får lov til at leve et frit børne- og ungdomsliv. Derfor er der nu afsat midler på finansloven til at dække en stor del af deltagerbetalingen for op mod 700 lærere og pædagoger i perioden 2022-2024. Fra efteråret 2022 udbydes diplommodulet på fem af landets professionshøjskoler.

Det nye diplommodul skal give lærere og pædagoger bedre redskaber til at opspore tidlige tegn og symptomer på negativ social kontrol. Lærere og pædagoger skal også klædes bedre på til at bidrage til, at børn og unge får den rette hjælp tidligt i forløbet. Og så skal der være fokus på samarbejdet med forældrene og, hvordan man tager de svære snakke.

Læs nyhed om diplommodulet hos Udlændinge- og Integrationsministeriet

Tilmelding til diplommodulet

Tilmelding sker via professionshøjskolernes hjemmesider. Modulet kan også rekvireres direkte af skoler eller kommuner, der ønsker at tilbyde et samlet forløb til en række medarbejdere.

Læs mere om tilmelding hos den enkelte skole:

Professionshøjskolen Absalon

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

VIA University College

UC SYD

Københavns Professionshøjskole