Mål- og resultatplan 2021

15-12-2020

Mål- og resultatplanen beskriver SIRIs faglige og finansielle forventninger til det kommende år.

Hent rapporten