Udviklingen i international rekruttering 2018-2020

01-07-2021
Tal og statistik Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne

Statistik vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen samt de opholdsordninger efter udlændingeloven, som administreres af SIRI.

Rapporten indeholder statistik om:

  • Antal opholdstilladelser (fordelt på ordninger og nationalitet)
  • Antal registreringsbeviser under EU-opholdsbekendtgørelsen (fordelt på nationalitet)
  • Primære brancher, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft

Hent bilag

Hent publikationen