Udviklingen i international rekruttering 2021-2023

01-07-2024
Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik Ophold efter EU-reglerne

Statistik for perioden 2021-2023 vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen samt de opholdsordninger efter udlændingeloven, som administreres af SIRI.

Rapporten indeholder statistik om:

  • Antal opholdstilladelser (fordelt på ordninger og nationalitet)
  • Antal registreringsbeviser under EU-opholdsbekendtgørelsen (fordelt på nationalitet)
  • Primære brancher, der beskæftiger udenlandsk arbejdskraft

Hent bilag

Hent publikationen