Puljer

SIRI udbyder løbende ansøgningspuljer. Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Sådan ansøger du

Vejledning til, hvordan du ansøger om midler fra de aktuelle puljer. Under hver pulje kan du også finde puljevejledning og ansøgningsskema.

For at ansøge om midler skal du følge denne generelle vejledning:

Udfyld puljens ansøgningsskema og budgetskabelon. Gem derefter begge dele som filer på din compu­ter.

  • Log på ansøgningsportalen med dit erhvervs-NemID. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette en profil ved at udfylde adressefelter mm.
  • Klik derefter på 'Mine ansøgninger' og 'Opret ansøgning'. Vælg puljen inde på portalen og vælg 'Op­ret ansøgning'
  • Udfyld projekttitel og vælg 'Næste'
  • Vedhæft udfyldt ansøgningsskema og udfyldt budgetskema ved at vælge 'Tilføj filer', find filerne og vælg 'Næste'
  • Vælg herefter 'Indsend'
  • Du har nu indsendt din ansøgning. Du får en besked om det tildelte journalnummer. Du får et kvitteringsbrev tilsendt i din e-Boks

Du kan følge med i sagens forløb ved at logge på portalen. Kopier af alle skrivelser til dig fra SIRI sendes også til e-Boks.

OBS: Det er ikke muligt at søge med privat NemID. Du skal anvende et erhvers-NemID

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID

Når du ansøger om tilskud, skal du anvende SIRIs budgetskabelon, som skal indsendes i udfyldt stand sammen med ansøgningen. Indsendte budgetter, hvor skabelonen ikke er anvendt, vil blive afvist.

Budgetskabelon (Excel)

Når du får et tilsagnsbrev, vil du også modtage SIRIs generelle betingelser for modtagelser af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtagere (pdf)

I forbindelse med afrapporteringen skal du anvende en af SIRIs skabeloner til status- og evalueringsrapport samt regnskabsskabelonen. Statusrapporten skal anvendes de første år i et flereårigt projekt og omfatter det enkelte år, mens evalueringsrapporten skal indsendes det sidste år i projektet og omfatter hele projektperioden. Er projektet 1-årigt skal der kun indsendes en evaluerinsrapport.

Eks.: Et projekt varer 4 år fra 2020 til 2023. I hvert af årene 2020 til 2022 indsendes en statusrapport for det enkelte år. I 2023 indsendes evalueringsrapporten, som omfatter hele perioden fra 2020 til 2023.

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Ansøgningspuljer (Word)

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Hvis du har spørgsmål til puljer, projektforlængelser, indsendelse af ansøgning, budget, regnskab eller status- og evalueringsrapporter, kan du kontakte os på 

Aktuelle puljer

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Der kan søges om tilskud fra puljen i tilfælde, hvor Udenrigsministeriet eller en kommune får kontakt til en person over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af en æresrelateret konflikt og ikke selv har midler til at betale for hjemrejsen til Danmark.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan f.eks. være:

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse
  • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
  • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi den pågældende person i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære, f.eks. ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med familiens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte.

Tilskuddet gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter til hjemtransporten af den pågældende person.

Hent ansøgningsskema (Word)

Hent vejledning til ansøgningen (pdf)

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af Udenrigsministeriet og kommuner.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Se Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter (BEK nr. 2675 af 28/12/2021)