Puljer

SIRI udbyder løbende ansøgningspuljer. Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Sådan ansøger du

Vejledning til, hvordan du ansøger om midler fra de aktuelle puljer. Under hver pulje kan du også finde puljevejledning og ansøgningsskema.

For at ansøge om midler skal du følge denne generelle vejledning:

Udfyld puljens ansøgningsskema og budgetskabelon. Gem derefter begge dele som filer på din compu­ter.

  • Log på ansøgningsportalen med din NemID Medarbejdersignatur. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette en profil ved at udfylde adressefelter mv.
  • Klik derefter på 'Mine ansøgninger' og 'Opret ansøgning'. Vælg puljen inde på portalen og vælg 'Op­ret ansøgning'
  • Udfyld projekttitel og vælg 'Næste'
  • Vedhæft udfyldt ansøgningsskema og udfyldt budgetskema ved at vælge 'Tilføj filer', find filerne og vælg 'Næste'
  • Vælg herefter 'Indsend'
  • Du har nu indsendt din ansøgning. Du får en besked om det tildelte journalnummer. Du får et kvitteringsbrev tilsendt i din e-Boks

Du kan følge med i sagens forløb ved at logge på ansøgningsportalen. SIRI sender desuden kopi af alle beskeder og breve til din e-Boks.

Log på portalen med din NemID Medarbejdersignatur. Du kan ikke bruge din private NemID.

Log på ansøgningsportalen

Når du ansøger om tilskud, skal du anvende SIRIs budgetskabelon, som skal indsendes i udfyldt stand sammen med ansøgningen. Indsendte budgetter, hvor skabelonen ikke er anvendt, vil blive afvist.

Budgetskabelon (Excel)

Når du får et tilsagnsbrev, vil du også modtage SIRIs generelle betingelser for modtagelser af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtager (pdf)

I forbindelse med afrapporteringen skal du anvende en af SIRIs skabeloner til status- og evalueringsrapport samt regnskabsskabelonen. Statusrapporten skal anvendes de første år i et flerårigt projekt og omfatter det enkelte år, mens evalueringsrapporten skal indsendes det sidste år i projektet og omfatter hele projektperioden. Er projektet 1-årigt, skal der kun indsendes én evalueringsrapport.

Eks.: Et projekt varer 4 år fra 2020 til 2023. I hvert af årene 2020 til 2022 indsendes en statusrapport for det enkelte år. I 2023 indsendes evalueringsrapporten, som omfatter hele perioden fra 2020 til 2023.

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Ansøgningspuljer (pdf)

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Aktuelle puljer

Puljen er henvendt til Udenrigsministeriet og kommunerne, som kan søge om tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til hjemtransport af personer over 18, der ufrivilligt opholder sig eller har opholdt sig i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan fx være:

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse
  • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
  • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi personen i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære, fx ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med familiens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte.

Hent vejledning til ansøgningen (pdf)

Hent ansøgningsskema (pdf)

Det udfyldte og underskrevne ansøgningsskema skal vedhæftes kontaktformularen på ansøgningsportalen.

Du skal bruge NemID Medarbejdersignatur eller MitID Erhverv til at logge på portalen. Du kan ikke bruge dit private NemID eller MitID.

Log på ansøgningsportalen

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Se Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter (BEK nr. 545 af 22/05/2023)