Puljer

SIRI udbyder løbende ansøgningspuljer. Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Sådan ansøger du

Vejledning til, hvordan du ansøger om midler fra de aktuelle puljer. Under hver pulje kan du også finde puljevejledning og ansøgningsskema.

For at ansøge om midler skal du følge denne generelle vejledning:

Udfyld puljens ansøgningsskema og budgetskabelon. Gem derefter begge dele som filer på din compu­ter.

 • Log på ansøgningsportalen med dit erhvervs-NemID. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette en profil ved at udfylde adressefelter mm.
 • Klik derefter på 'Mine ansøgninger' og 'Opret ansøgning'. Vælg puljen inde på portalen og vælg 'Op­ret ansøgning'
 • Udfyld projekttitel og vælg 'Næste'
 • Vedhæft udfyldt ansøgningsskema og udfyldt budgetskema ved at vælge 'Tilføj filer', find filerne og vælg 'Næste'
 • Vælg herefter 'Indsend'
 • Du har nu indsendt din ansøgning. Du får en besked om det tildelte journalnummer. Du får et kvitteringsbrev tilsendt i din e-Boks

Du kan følge med i sagens forløb ved at logge på portalen. Kopier af alle skrivelser til dig fra SIRI sendes også til e-Boks.

OBS: Det er ikke muligt at søge med privat NemID. Du skal anvende et erhvervs-NemID

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID

Når du ansøger om tilskud, skal du anvende SIRIs budgetskabelon, som skal indsendes i udfyldt stand sammen med ansøgningen. Indsendte budgetter, hvor skabelonen ikke er anvendt, vil blive afvist.

Budgetskabelon (Excel)

Når du får et tilsagnsbrev, vil du også modtage SIRIs generelle betingelser for modtagelser af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtagere (pdf)

I forbindelse med afrapporteringen skal du anvende en af SIRIs skabeloner til status- og evalueringsrapport samt regnskabsskabelonen. Statusrapporten skal anvendes de første år i et flerårigt projekt og omfatter det enkelte år, mens evalueringsrapporten skal indsendes det sidste år i projektet og omfatter hele projektperioden. Er projektet 1-årigt, skal der kun indsendes én evalueringsrapport.

Eks.: Et projekt varer 4 år fra 2020 til 2023. I hvert af årene 2020 til 2022 indsendes en statusrapport for det enkelte år. I 2023 indsendes evalueringsrapporten, som omfatter hele perioden fra 2020 til 2023.

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Ansøgningspuljer (Word)

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Aktuelle puljer

Flygtninge med traumereaktioner kan have svært ved at opnå beskæftigelse og fastholde et arbejde. Derfor er det nu muligt for landets kommuner at ansøge om deltagelse i gratis uddannelse af 6-8 jobcentermedarbejdere i en metode til at arbejde mere traumebevidst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats.

Opkvalificeringsforløbets overordnede formål er, at medarbejdere på landets jobcentre bliver i stand til at arbejde systematisk og struktureret med opsporing og identifikation af borgere med traumesymptomer samt arbejde mere beskæftigelsesrettet og traumebevidst med flygtninge med traumer, der står uden for arbejdsmarkedet. Forventningen er, at en mere traumebevidst praksis styrker borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.

I uddannelsesforløbet indgår følgende elementer:

 • Uddannelse af 6-8 udvalgte medarbejdere i at arbejde traumebevidst i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
 • Opstartsmøde mellem kommune og SIRI med fokus på at tilrettelægge arbejdsgange og metoder til opsporing af traumeramte flygtninge
 • Tilbud om tværfagligt samarbejde med SIRI i form af implementeringsstøtte og hjælp til at identificere relevante samarbejdspartnere i kommunen
 • Deltagelse i et tværkommunalt netværk, hvor deltagerkommunerne kan hente inspiration fra hinanden samt dele viden og erfaringer

Projektperiode

Uddannelsesforløbet løber fra juni 2023 til januar 2024. Dette er fjerde og sidste uddannelsesforløb.

Ansøgerkreds

Ansøgere til kurset er kommuner. Uddannelsen er primært henvendt til kommunale jobcentermedarbejdere.

Ansøgning

OBS: Ansøgelsen skal ikke indgives via ansøgningsportalen. I stedet skal ansøgningsskemaet udfyldes og sendes til specialkonsulent Katrine Kanneworff på  

Hent ansøgningsvejledning (pdf)

Hent ansøgningsskema (Word)

Ansøgningsfristen er den 1. april 2023

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljen kan rettes til specialkonsulent Katrine Kanneworff eller specialkonsulent Maj Thoft Haslund

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Der kan søges om tilskud fra puljen i tilfælde, hvor Udenrigsministeriet eller en kommune får kontakt til en person over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af en æresrelateret konflikt og ikke selv har midler til at betale for hjemrejsen til Danmark.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan f.eks. være:

 • Tvangsægteskab
 • Tvungen forlovelse
 • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
 • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi den pågældende person i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære, f.eks. ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med familiens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte.

Tilskuddet gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter til hjemtransporten af den pågældende person.

Hent ansøgningsskema (Word)

Hent vejledning til ansøgningen (pdf)

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af Udenrigsministeriet og kommuner.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelsen på Retsinformation.dk.

Se Bekendtgørelse om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter (BEK nr. 2675 af 28/12/2021)