Støtte til projekter for modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske arbejdstagere

02-11-2015
Ophold til tredjelandsstatsborgere

En god modtagelse og efterfølgende fokus på fastholdelse er vigtige forudsætninger for, at internationale medarbejdere og deres familie falder til og bliver i Danmark.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) har efter en ansøgningsrunde givet støtte til tre nye projekter i virksomheder, der understøtter modtagelse og fastholdelse af højtkvalificerede udenlandske medarbejdere og deres familier i Danmark.

"Virksomheden er det naturlige udgangspunkt for en introduktion til det danske arbejdsmarked og det danske samfund, og jeg er derfor glad for, at vi nu har givet støtte til nyskabende idéer i tre virksomheder, som på forskellig vis kan inspirere andre virksomheder til at iværksætte initiativer for modtagelse og fastholdelse af dygtige udenlandske medarbejdere", siger Inger Støjberg, udlændinge-, integrations- og boligminister.

Følgende tre projekter er støttet:

  1. Aarhus Universitet: Projektet Internationale medfølgende partneres potentiale for det danske erhvervsliv. Projektet har fokus på beskæftigelse af medfølgende ægtefæller til højtkvalificerede udenlandske medarbejdere. Projektet omfatter bl.a. et forbedret samarbejde mellem en række virksomheder omkring beskæftigelse af medfølgende ægtefæller, iværksættelse af et mentorprogram og udvikling af en model for kompetenceafklaring for samme gruppe. I projektet indgås samarbejde med en række virksomheder og øvrige aktører på feltet.
  2. Bornholms hospital: Projektet Indføring i den bornholmske DNA, et integrationsprogram for udenlandsk arbejdskraft på Bornholms Hospital. Projektet har fokus på tiltrækning og fastholdelse af højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft (bl.a. speciallæger) og deres familier, hvilket opleves som en udfordring på Bornholm. Som led i projektet tilknyttes en mentor, og der sættes fokus på intensiv sprogundervisning samt forventningsafstemning omkring job, skolegang, fritid forud for ankomsten samt vejledning og hjælp til familien under opholdet.
  3. Novo Nordisk (i Kalundborg): Projektet Modtagelse, integration og fastholdelse af internationale højtkvalificerede medarbejdere til produktionsvirksomheder i Vestsjælland. Virksomheder på Vestsjælland oplever udfordringer med at tiltrække og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Projektet vil afprøve indsatser på en gruppe nye udenlandske medarbejdere (fra EU og tredjelande), og i projektet indgår således også ansættelse af nye udenlandske medarbejdere. Ansøger medfinansierer projektet med arbejdstid til rekruttering og ledelse samt med løn til de udenlandske medarbejdere, der indgår i projektet. Projektets indsatser omfatter bl.a. tværgående virksomhedssamarbejde om målgruppen, intensivt virksomhedsrettet danskundervisning og tilknytning af en medarbejder med fokus på de udenlandske familiers fritidsaktiviteter. I projektet samarbejdes med andre virksomheder og øvrige aktører på feltet.

Støtten er en del af en pulje oprettet med aftalen om en reform af international rekruttering fra juni 2014 og løber over to år.