Foreninger og organisationer skal opkvalificeres til at deltage i arbejdet med forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

28-06-2016

Civilsamfundets indsats mod radikalisering og ekstremisme skal styrkes. Derfor fordeles der nu 1,3 mio. kr. til konkrete aktiviteter i foreninger og organisationer.

Civilsamfundet skal i langt højere grad inddrages i indsatsen for forebyggelse af ekstremistiske miljøers negative indflydelse på børn og unge.

I dag er den danske indsats for forebyggelse af radikalisering og ekstremisme i vid udstrækning forankret i eksisterende myndighedsstrukturer, men civilsamfundet er en oplagt medspiller i det forebyggende arbejde mod radikalisering. Derfor tildeles en række foreninger midler, der skal bruges til at styrke civilsamfundets kapacitet og kompetencer til at indgå som samarbejdspartnere i det forebyggende arbejde med radikalisering og ekstremisme, så de kan skabe positive fællesskaber og tilbud, som unge kan deltage og engagere sig i.

Udlændinge-, integrations- og boligminister, Inger Støjberg, siger:

”Der skal være et alternativ til den farlige og usunde kultur, som de ekstremistiske miljøer er. Det kan vi som myndighed ikke gøre alene, vi skal have civilsamfundet på banen, og sammen står vi meget stærkere i indsatsen mod ekstremisme. Derfor er jeg glad for, at vi nu kan uddele støtte til foreninger, der kan fremme en sund og positiv udvikling blandt sårbare unge, som er i risiko for radikalisering.”

Der gives støtte til fire konkrete projekter i Brønderslev, Aarhus, Kolding og Avedøre. Målgruppen er unge, som er sårbare over for radikalisering. Projekterne skal styrke unges sociale netværk gennem tilknytning til det lokale fritids- og foreningsliv og på den måde bidrage til at fremme et ungdomsmiljø baseret på positive og udviklende fællesskaber frem for antidemokratiske og ekstremistiske miljøer.

Som en del af initiativet skal foreningerne deltage i et intensivt uddannelses- og rådgivningsforløb, som skal styrke foreningernes kompetencer i forhold til arbejdet med de unge i målgruppen.

Fakta

10 foreninger har søgt midler fra puljen, og fire foreninger får støtte til at gennemføre aktiviteter og tilbud om et målrettet uddannelses- og rådgivningsforløb. Midlerne er afsat som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2015 om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme