Nyt center skal styrke indsats mod negativ social kontrol

21-09-2023
Æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol Om SIRI

Et nyt center mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter skal styrke viden og indsatser på tværs af myndigheder.

Regeringen ønsker et større fokus på, hvordan vi som samfund gør op med negativ social kontrol. Både børn og voksne med indvandrerbaggrund skal kunne nyde samme rettigheder og frihed som alle andre i det danske samfund.

Som led i det arbejde vil regeringen etablere ’Nationalt Center for Indsats mod Negativ Social Kontrol og Æresrelaterede Konflikter’. Centeret skal samle indsatsen på tværs af myndigheder. Negativ social kontrol kan bl.a. foregå i familien, blandt børn og unge i og uden for skoletid og på arbejdspladsen. Derfor vil det være gavnligt at styrke rammen for en overordnet koordinering. Det skal det nye center sikre.

Et særligt prioriteret indsatsområde for centret det kommende år skal være børn og unge. De er alt for ofte ofre for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter.

Det nye center forankres i SIRI.

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad udtaler:

”Æresrelateret social kontrol gør mig inderligt vred. Ord kan ikke beskrive, hvor afstumpet det er. Det hører ingen steder hjemme. Men desværre finder det sted i mørke lommer af det danske samfund.

De senere år er der gjort meget på området, men vi skal selvfølgelig hele tiden styrke indsatsen. Derfor arbejder regeringen på nye initiativer.

Derfor styrker vi nu indsatsen og opretter et nyt center. Jeg bilder mig naturligvis ikke ind, at centeret vil løse alle problemerne på området. Men jeg er sikker på, at det vil gavne, at koordineringen af de mange gode indsatser nu samles.”

Direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration Trine Rask Thygesen udtaler:

”I SIRI har vi i mange år haft fokus på arbejdet mod negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Vi har i dag eksempelvis en ordning med sikkerhedskonsulenter rundt i landet. De kan hjælpe unge, som udsættes for vold eller trusler, fordi familien ikke vil acceptere deres valg af egen livsbane. For eksempel når det kommer til valg af uddannelse eller partner.

Vi skal bygge videre på det gode arbejde, og med det nye center kan vi nå hele vejen rundt.

Vi vil have stort fokus på samarbejdet mellem kommuner og politi. Desuden vil vi i endnu højere grad forsøge at nå ud til lærere, vejledere og andre fagfolk. De er tæt på de unge i hverdagen og kan reagere, når de ser tegn på negativ social kontrol.”

Læs også nyheden på uim.dk