Udkast til lovforslag om arbejdspligt er sendt i ekstern høring

03-07-2024
Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Med lovforslaget foreslås det at indføre en ny arbejdspligt til borgere, som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet. Der lægges op til, at loven træder i kraft den 1. januar 2025.

Med lovforslaget foreslås det at ændre bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven, idet der vil blive indført en arbejdspligt for alle borgere, som ikke opfylder kravet om ophold i Danmark i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og et krav om fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2½ år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet).

Det foreslås, at indsatsen i arbejdspligten vil være op til 37 timer om ugen. Det skal være en kontinuerlig indsats, som kan bestå af forskellige beskæftigelsesrettede indsatser. Det kan være løntimer, nytteindsats, virksomhedspraktik og job med løntilskud.  For udlændinge omfattet af integrationsloven vil arbejdspligten også omfatte danskuddannelse. Det foreslås endvidere, at kommunen altid skal sammensætte indsatsen ud fra en konkret og individuel vurdering, der tager hensyn til den enkelte borgers forudsætninger og helbred.

Der lægges op til, at arbejdspligten i 1. fase skal gælde alle nuværende modtagere af selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse (SHO-ydelse), dvs. personer på offentlig ydelse omfattet af program under integrationsloven og modtagere af overgangsydelse under lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Arbejdspligten for denne gruppe indføres pr. 1. januar 2025 med indfasning frem til 30. juni 2025.

I 2. fase foreslås det, arbejdspligten også omfatter borgere, som kommer på mindstesats pr. 1. juli 2025 i det nye kontanthjælpssystem, fordi de er indrejst efter 1968 og ikke opfylder beskæftigelseskravet. For denne gruppe indføres arbejdspligt pr. 1. juli 2025 med indfasning frem til årsskiftet 2026.

Lovforslaget udmønter Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet som ikke opfylder optjeningsreglerne, som Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti har indgået den 13. oktober 2023.

Se Aftale om en ny arbejdspligt med klare krav til borgere i kontanthjælpssystemet som ikke opfylder optjeningsreglerne hos Beskæftigelsesministeriet (pdf)

Se udkast til lovforslaget, høringsbrev samt høringsliste hos Folketinget