• Mål- og resultatplan 2018

  Publiceret 15-12-2017
  Om SIRI Tal og statistik

  Mål- og resultatplanen er indgået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den definerer de faglige og finansielle mål og resultatkrav for 2018.

 • Kontrolresultater 2016

  Publiceret 01-07-2017
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Om SIRI Tal og statistik

  Beskrivelse af indsatser og resultater ved kontrol af ulovligt ophold og arbejde på erhvervs- og studieområdet udført i 2016.

 • Udviklingen i international rekruttering 2014-2016

  Publiceret 01-07-2017
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

  Statistik vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen samt de opholdsordninger efter udlændingeloven, som administreres af SIRI.

 • Årsrapport 2016

  Publiceret 01-03-2017
  Om SIRI Tal og statistik

  Årsrapporten beskriver SIRIs faglige og finansielle resultater vedrørende international rekruttering samt integrations- og forebyggelsesindsatsen i 2016.

 • Kvalitetsmåling 2017

  Publiceret 15-01-2017
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik Om SIRI

  Måling af kvalitet i sagsbehandlingen af ansøgninger om opholdstilladelse i 2017.