Mål- og resultatplan 2022

02-03-2022

Mål- og resultatplanen beskriver SIRIs faglige og finansielle forventninger til det kommende år.

Hent bilag 1

Hent rapporten