Info-ikon

Puljer

SIRI udbyder løbende puljer. Her kan du få vejledning i, hvordan du ansøger, og se de aktuelle puljer.

Sådan ansøger du

Vejledning til, hvordan du ansøger om midler fra de aktuelle puljer. Under hver pulje kan du også finde en puljevejledning og ansøgningsskema.

For at ansøge om midler skal du følge denne generelle vejledning:

Udfyld puljens ansøgningsskema og budgetskabelon. Gem derefter begge dele som filer på din compu­ter.

  • Log på ansøgningsportalen med dit virksomheds NemID. Hvis det er første gang, du benytter portalen, skal du oprette en profil ved at udfylde adressefelter mm.
  • Klik derefter på 'Mine ansøgninger' og 'Opret ansøgning'. Vælg puljen inde på portalen og vælg 'Op­ret ansøgning'
  • Udfyld projekttitel og vælg 'Næste'
  • Vedhæft udfyldt ansøgningsskema og udfyldt budgetskema ved at vælge tilføj filer, find filerne og vælg 'Næste'
  • Vælg herefter 'Indsend'
  • Du har nu indsendt din ansøgning. Du får en besked om det tildelte journalnummer. Du får et kvitteringsbrev tilsendt i din e-Boks

Du kan følge med i sagens forløb ved at logge på portalen. Kopier af alle skrivelser til dig fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) sendes også til e-Boks.

OBS: Det er ikke muligt at søge med privat NemID. Du skal anvende et virksomheds NemID

Log på ansøgningsportalen ved hjælp af NemID

Når du ansøger om tilskud, skal du anvende SIRI’s budgetskabelon, som skal indsendes i udfyldt stand sammen med ansøgningen. Indsendte budgetter, hvor skabelonen ikke er anvendt, vil blive afvist.

Budgetskabelon (Excel)

Når du får et tilsagnsbrev, vil du også modtage SIRI’s generelle betingelser for modtagelser af tilskud

Betingelser for tilskudsmodtager (pdf)

I forbindelse med afrapporteringen skal du anvende en af SIRI’s skabeloner til status- og evalueringsrapport samt regnskabsskabelonen.

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Ansøgningspuljer (Word)

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Tilskudsmodtagere der er direkte nævnt i finansloven (Word) 

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter

Hvis du har spørgsmål til puljer, projektforlængelser, indsendelse af ansøgning, budget, regnskab eller status- og evalueringsrapporter, kan du kontakte os på  eller 72 14 22 07. Telefonen er åben dagligt kl. 9-15.

CVR-nr. for SIRI: 36997427

Konto til returbetaling: Reg.- og kontonr. 0216 4069203450

Husk at angive dit journalnummer ved tilbagebetaling.

Aktuelle puljer

Puljen anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Udenrigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. en æresrelateret sag.

Der kan søges om tilskud fra puljen i tilfælde, hvor Udenrigsministeriet eller en kommune får kontakt til en person over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlandet som følge af en æresrelateret konflikt og ikke selv har midler til at betale for hjemrejsen til Danmark.

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan f.eks. være:

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse
  • Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed
  • En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi den pågældende person i ægtefællens eller familiens øjne har krænket familiens ære, f.eks. ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med familiens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte.

Tilskuddet gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter til hjemtransporten af den pågældende person.

Hent ansøgningsskema (Word)

Hent vejledning til ansøgningen (Word)

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af Udenrigsministeriet og kommuner.

Ansøgningsfrist

Der er løbende ansøgning.

Love og regler

De nærmere regler om ordningen findes i bekendtgørelse nr. 2290 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 2290 af 29. december 2020

Pulje til efteruddannelse af medarbejdere ved danskuddannelserne m.fl.

Som led i kvalitetssikringen af danskuddannelserne yder Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilskud til efteruddannelse af lærere, ledere og vejledere ved danskuddannelserne gennem efteruddannelsespuljen.

Om projektet

Der vil som led i projektet i 2022 udmeldes to ansøgningspuljer:

1)      Del 1: ”Kompetenceudvikling af lærere, ledere og vejledere gennem kursusaktivitet mv.” er en pulje på 1,1 mio. kr. til kompetenceudvikling af medarbejdere ved danskuddannelserne. Sprogskoler og andre udbydere af danskuddannelse får gennem puljen mulighed for at kompetenceudvikle lærere, ledere og vejledere, således at de kan supplere de grundlæggende kvalifikationer, der forudsættes af lærere ved danskuddannelserne og håndtere de nyeste krav til undervisningen   

2)      Del 2:Støtte til udviklingsprojekter.” Udviklingsprojekterne skal bidrage med ny faglig viden inden for undervisningen i dansk som andetsprog for voksne og skal endvidere udvikle et produkt, som kan understøtte danskundervisningen. Produktet skal efterfølgende formidles til lærere, ledere og vejledere på danskuddannelserne gennem en efteruddannelsesaktivitet, og endvidere gøres tilgængelig på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside. Formålet med denne formidling er at sikre, at udviklingsprojekter bliver til gavn for så mange undervisere som mulig, og at den dermed medvirker til en bred og samlet udvikling af området.

Hvem kan søge?

Kredsen af ansøgere er kommuner samt udbydere af danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. Ansøgningspuljens anden del kan yderligere søges af universiteter og professionshøjskoler.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2022

 Hent puljevejledning (pdf) del 1 (åbnes i nyt vindue)

 Hent puljevejledning (pdf) del 2 (åbnes i nyt vindue)

 Hent ansøgningsskema (word) del 1 (åbnes i nyt vindue)

 Hent ansøgningsskema (word) del 2 (åbnes i nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om puljens faglige indhold behandles af kontoret for Dansk og Beskæftigelige i SIRI og kan rettes til .

Spørgsmål om administration af puljen behandles af Økonomi og Tilskud i SIRI. Spørgsmål kan sendes til .