Bonus til virksomheder, der har en udlænding ansat i integrationsgrunduddannelse (igu)

Virksomhedsbonus kan søges af private virksomheder, der har igu-elever ansat.

Private virksomheder kan ansøge om virksomhedsbonus, hvis de har en flygtning eller familiesammenført flygtning ansat i integrationsgrunduddannelsen (igu).

Igu-forløbet er et 2-årigt forløb, hvor virksomheden kan søge bonus to gange: første gang efter 6 måneder, og anden gang efter 24 måneder.

Der udbetales 20.000 kr. i bonus til virksomheden, når udlændingen har været ansat i 6 måneder, og yderligere 20.000 kr. efter 2 års ansættelse, når forløbet er fuldført.

Betingelser

For at kunne få virksomhedsbonus skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Igu-praktikanten skal være mellem 18 og 40 år
  • Igu-praktikanten skal på starttidspunktet have haft lovligt ophold i Danmark under ti år
  • Igu-praktikanten må ikke tidligere have gennemført et igu-forløb
  • Igu-praktikanten må ikke have været ordinært ansat i virksomheden tre måneder før opstart af igu-forløbet, men må dog gerne have været i virksomhedspraktik eller ansat med løntilskud
  • Hvis virksomheden har flere igu-praktikanter, skal der sendes en ansøgning for hver enkelt praktikant
  • Ved 24-måneders ansøgning skal praktikken i virksomheden være mindst 25 timer om ugen i gennemsnit
  • Ved 24-måneders ansøgning skal virksomheden vedhæfte bevis for gennemført integrationsgrunduddannelse
  • Der skal være udformet en underskrevet igu-aftale og en udfyldt uddannelsesplan, som oprettes i VITAS

Læs mere om, hvordan du opretter igu-aftalen og undervisningsplanen i VITAS