Driftstilskud

Hvis din organisation står til at modtage driftstilskud på finansloven, bliver I kontaktet af SIRI. Man kan ikke ansøge om driftstilskud.

Resultatkontrakt

Som tilskudsmodtager skal I indgå en årlig resultatkontrakt med SIRI. Den er baseret på en skabelon, som I skal udfylde og sende til os, og som vi skal godkende, før vi kan give tilsagn om tilskuddet.

I skal desuden udfylde budgetskabelon, og i forbindelse med den senere afrapportering skal I også indgive status- og evalueringsrapport samt aflægge regnskab vha. de relevante skabeloner.

Hvis I har spørgsmål om kontrakt, skabeloner eller proces, kan I kontakte os på

Skabelon til resultatkontrakt (pdf)

Budgetskabelon (Excel)

Når du får et tilsagnsbrev, vil du også modtage SIRIs generelle betingelser for modtagelser af tilskud.

Betingelser for tilskudsmodtager (pdf)

I forbindelse med afrapporteringen skal du anvende SIRIs skabeloner til status- og evalueringsrapport samt regnskabsskabelonen.

Skabelon til status- og evalueringsrapport - Driftstilskud (Word)

Regnskabsskabelon (Excel)

Vejledning til budget- og regnskabsskabelon for tilskudsprojekter (pdf)

Proces

Processen med at udarbejde resultatkontrakten indledes normalt i oktober måned, så den kan godkendes og træde i kraft i december måned.

Proces

SIRI indkalder organisationen til et opstartsmøde ultimo september.

Formålet med mødet er at sikre, at organisationen får kendskab til de grundlæggende betingelser for at modtage driftstilskud fra SIRI. SIRI vil gennemgå de formelle krav og gennemgå den overordnede proces samt drøfte resultatkontraktens indhold og økonomien.

Efter opstartsmødet sender SIRI et beslutningsreferat til organisationen.

SIRI kontakter organisationen for at afstemme resultatkontraktens indhold samt tidsplan for dens udarbejdelse.

SIRI godkender resultatkontrakten og sender tilsagnsbrev til organisationen, når årets finanslov er endeligt vedtaget.

Organisationen sender revisorerklæring til SIRI, og når SIRI har modtaget denne, udbetales første rate. Det sker som hovedregel i januar måned.

I maj måned beder SIRI organisationen om at statusrapportere på resultatkontrakten for det indeværende år.

Statusmødet finder sted i juni og har til formål at drøfte fremdriften på de fastsatte mål og succeskriterier, herunder at vende eventuelle udfordringer og muligheder.

Senest 30. april sender organisationen evalueringsrapport og regnskab til SIRI.

Når SIRI har godkendt disse, udbetales den sidste af de 12 rater.