Tilskud til frikøb af medarbejdere til styrkelse af sprogmakker-ordningen

Puljen er henvendt til virksomheder med medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere for igu-ansatte.

Virksomheder kan søge om tilskud til frikøb af medarbejdere, der fungerer som sprogmakkere for igu-ansatte. Det er et krav, at medarbejderen har deltaget eller deltager i sprogmakkerkurset, som udbydes af UCplus i samarbejde med SIRI.

Læs mere om sprogmakkerkurset hos UCplus

Virksomheden kan søge om tilskud til dækning af de faktiske lønomkostninger pr. time, hvor medarbejderen konkret fungerer som sprogmakker. Der kan søges om frikøb for max 5 timer pr. uge i op til 26 uger pr. sprogmakker.

Virksomheden kan desuden søge om befordringsgodtgørelse ifm. medarbejderens deltagelse i sprogmakkerkurset. Udbetalingen sker efter samme grundlag og takster, som befordringsgodtgørelse i forbindelse med deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser (AMU). Der kan således ydes befordringsgodtgørelse for afholdte udgifter samt efter de almindelige takster for kørsel.

Der er i alt afsat 5,9 mio. kr. i 2024 samt 2,3 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027.

Puljen er en forsøgsordning, og puljemidlerne er afsat som en del af trepartsaftalen om forlængelse og udvidelse af igu-ordningen. Puljens formål er at give arbejdspladser mulighed for at afsætte ressourcer til rollen som sprogmakker. Dette skal styrke de igu-ansattes muligheder for at opnå dansksproglige kompetencer og indgå i et arbejdsfællesskab på arbejdspladsen under et igu-forløb.

Indkomne spørgsmål til puljen

Alle indkomne spørgsmål til puljen vil blive vist her.