Hvad oplyser andre myndigheder?

Se andre myndigheders svar på spørgsmål, som kan være relevante for kommuner, som modtager ukrainske flygtninge.

Ukrainere, der har søgt om ophold efter særloven, får adgang til nødvendige sundhedsmæssige ydelser, mens deres ansøgning bliver behandlet. Det udmelder Sundhedsministeriet i en nyhed 12/4 2022.

Se nyhed om ret til sundhedshjælp hos Sundhedsministeriet

Ja, Uddannelses- og Forskningsministeriet tilbyder en såkaldt 'turbovurdering' til de danske virksomheder af ukrainske flygtninges uddannelseskvalifikationer.

Læs om turbovurdering hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har også en hotline for kommuner og asylcentre, der tilbyder hurtig rådgivning og udtalelser om udenlandsk uddannelser.

Læs om hotline hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmesiden belyst området ved at besvare en række spørgsmål om dette.

Se FAQ om dagtilbud hos Børne- og Undervisningsministeriet

Børne- og Undervisningsministeriet har på deres hjemmesiden besvaret en række spørgsmål, som belyser forholdene.

Se FAQ om grundskolen hos Børne- og Undervisningsministeriet

Fødevarestyrelsen har lagt vejledning ud om dette, hvor det fremgår, at der er tale om en særlig undtagelsessituation. Personer med kæledyr skal hurtigst muligt udfylde en blanket til anmeldelse af dyr til Fødevarestyrelsen.

Det er endvidere vigtigt at være opmærksom på, at der forekommer rabies i Ukraine. Derfor skal man have særligt fokus på bl.a. hunde og katte, som kan være bærere af rabiesvirus.

Læs om regler og find blanket hos Fødevarestyrelsen