Information og vejledning om Ukraine

SIRI samt en række andre myndigheder har udarbejdet en stor mængde information og vejledning samt tal og statistik i forlængelse af krisen i Ukraine. Her er links til de mest relevante - siden vil løbende blive opdateret med nyt indhold, ligesom flere af de sider, der linkes til, løbende vil blive opdateret.

Til kommuner og andre samarbejdspartnere

Her er links til FAQ'er og informationssider målrettet kommuner og andre samarbejdspartnere, som er ansvarlige for at modtage og håndtere de fordrevne ukrainere, som kommer til Danmark.

FAQ om boligplacering af fordrevne ukrainere

Se spørgsmål og svar om kommunens opgave med at boligplacere fordrevne ukrainere

FAQ om lov nr. 546 af 3. maj 2022

Her kan du finde spørgsmål og svar i forbindelse med ændring af særloven (lovforslaget og loven ses nedenfor under ’Lovgivning’).

FAQ om kommunernes opgave

Se spørgsmål og svar om kommunernes opgave i forhold til borgere, som har fået opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevne fra Ukraine (særloven)

FAQ om fordrevne ukraineres ret til økonomisk hjælp

Se spørgsmål og svar om, i hvilket omfang personer, der er fordrevne fra Ukraine, har ret til økonomisk hjælp

FAQ fra andre myndigheder

Se andre myndigheders svar på spørgsmål, som kan være relevante for kommuner, som modtager ukrainske flygtninge

Information fra Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationsside med fokus på reglerne før, under og efter, at fordrevne ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse i Danmark.

Se information til kommuner mv. hos Udlændingestyrelsen

Vigtig information og vejledning om modtagelse i kommunen

Se information og vejledning om modtagelse af ukrainske flygtninge

Kriseinformation.dk

Kriseinformation.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, der samler informationer, spørgsmål/svar mv. om situationen efter den russiske invasion af Ukraine.

Siden drives af Nationalt Kommunikationscenter i Udenrigsministeriet i samarbejde med de danske myndigheder.

Besøg kriseinformation.dk

Tal og statistik om ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen offentliggør dagligt seneste tal vedrørende loven om opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine.

Se tal vedrørende personer, der er fordrevet fra Ukraine

Til ukrainske statsborgere

SIRI og Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationsside til ukrainske statsborgere, som opholder sig i Danmark, eller som gerne vil til Danmark. Siden er tilgængelig på ukrainsk, dansk og engelsk.

Se information til ukrainske statsborgere på nyidanmark.dk

Udlændingestyrelsen har lavet en flyer med tekst på ukrainsk, dansk og engelsk, som linker til vejledningen på nyidanmark.dk, og som kan printes og deles ud til ukrainere i Danmark.

Hent flyer (pdf)

Lovgivning

16/3 2022 blev loven om midlertidig opholdstilladelse til ukrainere vedtaget.

Se Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (LOV nr. 324 af 16/03/2022) på retsinformation.dk

Se bemærkninger til loven hos Folketinget

Se Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (BEK nr. 509 af 26/04/2022) på retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (BEK nr. 327 af 16/03/2022) på retsinformation.dk

Se lovforslag L 169 om ændring af særloven hos Folketinget

Se Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (LOV nr. 546 af 03/05/2022) på retsinformation.dk

Se NY bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen (BEK nr. 1499 af 29/11/2022) på retsinformation.dk

Relevante nyheder

Nyheder fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

20/4 2022: Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet

16/3 2022: Et bredt folketingsflertal vedtager lov for fordrevne ukrainere

13/3 2022: Ny aftale: Ukrainere får mulighed for integrationsgrunduddannelse (igu)

Nyhed fra Beskæftigelsesministeriet

8/6 2022: Tredobling af fordrevne ukrainere i job

15/3 2022: Nyt partnerskab skal hjælpe fordrevne ukrainere i job