Information og vejledning om Ukraine

SIRI og andre myndigheder udarbejder løbende information og vejledning samt tal og statistik i forlængelse af krisen i Ukraine.

Til kommuner og andre samarbejdspartnere

Her er links til FAQ'er og informationssider målrettet kommuner og andre samarbejdspartnere, som er ansvarlige for at modtage og håndtere de fordrevne ukrainere, som kommer til Danmark.

FAQ om boligplacering af fordrevne ukrainere

Se spørgsmål og svar om kommunens opgave med at boligplacere fordrevne ukrainere

FAQ om lov nr. 546 af 3. maj 2022

Her kan du finde spørgsmål og svar i forbindelse med ændring af særloven (lovforslaget og loven ses nedenfor under ’Lovgivning’).

FAQ om kommunernes opgave

Se spørgsmål og svar om kommunernes opgave i forhold til borgere, som har fået opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevne fra Ukraine (særloven)

FAQ om fordrevne ukraineres ret til økonomisk hjælp

Se spørgsmål og svar om, i hvilket omfang personer, der er fordrevne fra Ukraine, har ret til økonomisk hjælp

Evt. spørgsmål til FAQ'er ovenfor kan sendes til

FAQ fra andre myndigheder

Se andre myndigheders svar på spørgsmål, som kan være relevante for kommuner, som modtager ukrainske flygtninge

Information fra Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationsside med fokus på reglerne før, under og efter, at fordrevne ukrainere har ansøgt om opholdstilladelse i Danmark.

Se information til kommuner mv. hos Udlændingestyrelsen

Information, vejledning og inspiration til kommunen

SIRI har samlet en lang række links til materialer, som kan give kommunen brugbar vejledning og inspiration i forbindelse med modtagelse af fordrevne ukrainere. Der er blandt andet links til en masse materialer på ukrainsk, russisk og engelsk.

Se information og vejledning om modtagelse af ukrainske flygtninge

Kriseinformation.dk

Kriseinformation.dk er de danske myndigheders fælles hjemmeside, der samler informationer, spørgsmål/svar mv. om situationen efter den russiske invasion af Ukraine.

Siden drives af Nationalt Kommunikationscenter i Udenrigsministeriet i samarbejde med de danske myndigheder.

Besøg kriseinformation.dk

Tal og statistik om ukrainske statsborgere

Udlændingestyrelsen offentliggør løbende seneste tal for ansøgninger, afgørelser og visitation vedrørende fordrevne ukrainere.

Se tal om fordrevne ukrainere hos Udlændingestyrelsen

Udlændinge- og Integrationsministeriet offentliggør løbende tal vedrørende fordrevne ukraineres, fx om danskundervisning, beskæftigelse, børn i dagtilbud og skole mv.

Se tal om fordrevne ukrainere på Integrationsbarometer.dk

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) opdaterer ugentligt tal vedrørende fordrevne ukraineres beskæftigelse.

Se tal om fordrevne ukrainere på Jobindsats.dk

Til ukrainske statsborgere

SIRI og Udlændingestyrelsen har udarbejdet en informationsside til ukrainske statsborgere, som opholder sig i Danmark, eller som gerne vil til Danmark. Siden er tilgængelig på ukrainsk, dansk og engelsk.

Se information til ukrainske statsborgere på nyidanmark.dk

Udlændingestyrelsen har lavet en flyer med tekst på ukrainsk, dansk og engelsk, som linker til vejledningen på nyidanmark.dk, og som kan printes og deles ud til ukrainere i Danmark.

Hent flyer (pdf)

Lovgivning

16/3 2022 blev loven om midlertidig opholdstilladelse til ukrainere vedtaget.

Se Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (LOV nr. 324 af 16/03/2022) på retsinformation.dk

Se bemærkninger til loven hos Folketinget

Se Bekendtgørelse om forholdsmæssige kommunetal for 2023 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (BEK nr. 1504 af 08/12/2022) på retsinformation.dk

Se lovforslag L 169 om ændring af særloven hos Folketinget

Se Lov om ændring af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven (LOV nr. 546 af 03/05/2022) på retsinformation.dk

Se Bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen (BEK nr. 1499 af 29/11/2022) på retsinformation.dk

Se NY Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen (BEK nr. 507 af 15/05/2023) på retsinformation.dk

Relevante nyheder

Nyheder fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

20/2 2023: Fordrevne fra Ukraine er kommet godt i gang

20/4 2022: Ukrainere får hurtigere adgang til arbejdsmarkedet

16/3 2022: Et bredt folketingsflertal vedtager lov for fordrevne ukrainere

13/3 2022: Ny aftale: Ukrainere får mulighed for integrationsgrunduddannelse (igu)

Nyhed fra Beskæftigelsesministeriet

22/2 2023: Et år efter Ruslands invasion af Ukraine er 7.055 ukrainere i arbejde

15/3 2022: Nyt partnerskab skal hjælpe fordrevne ukrainere i job