• Mål- og resultatplan 2019

  Publiceret 15-12-2018
  Om SIRI Tal og statistik

  Mål- og resultatplanen er indgået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den definerer de faglige og finansielle mål og resultatkrav for 2019.

 • Udviklingen i international rekruttering 2015-2017

  Publiceret 01-11-2018
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

  Statistik vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen samt de opholdsordninger efter udlændingeloven, som administreres af SIRI.

 • Kontrolresultater 2017

  Publiceret 01-09-2018
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Om SIRI Tal og statistik

  Beskrivelse af indsatser og resultater ved kontrol af ulovligt ophold og arbejde på erhvervs- og studieområdet udført i 2017.

 • Årsrapport 2017

  Publiceret 01-03-2018
  Om SIRI Tal og statistik

  Årsrapporten beskriver SIRIs faglige og finansielle resultater vedrørende international rekruttering samt integrations- og forebyggelsesindsatsen i 2017.