• Mål- og resultatplan 2020

  Publiceret 15-12-2019
  Tal og statistik Om SIRI

  Mål- og resultatplanen er indgået mellem SIRI og Udlændinge- og Integrationsministeriet. Den definerer de faglige og finansielle mål og resultatkrav for 2020.

 • Udviklingen i international rekruttering 2016-2018

  Publiceret 01-12-2019
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Ophold efter EU-reglerne Tal og statistik

  Statistik vedrørende ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen samt de opholdsordninger efter udlændingeloven, som administreres af SIRI.

 • Analyse af Working Holiday-ordningen

  Publiceret 01-11-2019
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

  Analysen er baseret på forskellige registerdata samt interviews med ansøgere foretaget i 2019.

 • Analyse af Etableringskortet

  Publiceret 01-03-2019
  Ophold til tredjelandsstatsborgere Tal og statistik

  Analysens formål er at belyse anvendelsen af og kendskabet til ordningen, da den har eksisteret i fire år.

 • Årsrapport 2018

  Publiceret 01-03-2019
  Om SIRI Tal og statistik

  Årsrapporten beskriver SIRIs faglige og finansielle resultater vedrørende international rekruttering samt integrations- og forebyggelsesindsatsen i 2018.