• Mål- og resultatplan 2020

  Publiceret 15-12-2019

  Mål- og resultatplanen beskriver SIRIs faglige og finansielle forventninger til det kommende år. Hent bilag 1 Hent bilag 2

 • Udviklingen i international rekruttering 2016-2018

  Publiceret 01-12-2019

  - for tredjelandsstatsborgere på erhvervs- og studieområdet samt EU-opholdsområdet

 • Analyse af Working Holiday-ordningen

  Publiceret 01-11-2019

  Danmark har siden 2001 indgået Working Holiday-aftaler med syv lande. Aftalerne er indgået for at give unge mennesker fra disse lande bedre mulighed for at lære hinandens kultur og levevis at kende. F..

 • Analyse af Etableringskortet

  Publiceret 01-03-2019

  Formålet med denne analyse er at belyse anvendelsen af og kendskabet til ordningen, da den nu har eksisteret i fire år. Det er herunder undersøgt, i hvor høj grad kommende kandidat og ph.d.-dimittende..

 • Årsrapport 2018

  Publiceret 01-03-2019

  Årsrapporten beskriver SIRIs og regnskabsårets faglige og finansielle resultater, herunder forhold, der har påvirket SIRIs aktiviteter og forhold eller kan påvirke dem i det kommende år.